Termeni și condiții de colaborare cu partenerii

Xella este angajată la o conduită sustenabilă şi responsabilă din punct de vedere economic si a implementat Codul de Conduită al Furnizorului, aplicabil la nivel de grup.

Am definit principii de bază cu privire la anti-discriminare, respingerea angajării de copii şi a muncii forțate, condiții de muncă şi libertăţi de asociere, anticorupție, confidențialitate şi discreție, precum şi siguranța, protecția mediului şi a sănătății. Dezideratul Xella este aplicarea în afacerile de zi cu zi a condițiilor stabilite în prezentul Cod atât de către furnizorii săi, cât şi de subcontractorii acestora.

Pentru o bună colaborare cu companiile din cadrul grupului Xella, vă invităm să consultați documentele de mai jos:

Intra in cont